FORGOT YOUR DETAILS?

Volonteri

VOLONTERI

Volonter je „osoba koja besplatno obavlja neku službu“ ( volontirati znači „besplatno služiti“), a pojam volontera preciziran je i odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (ZODO) koji člankom 3. točkom 41. (koji pojašnjava značenje pojedinih pojmova toga Zakona) volontera pojašnjava kao: volonter je osiguranik – osoba koju poslodavac, nakon završena školovanja za određeno zanimanje, primi na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu i osoba koja se nakon završena obrazovanja nalazi na obveznom praktičnom radu, a za svoj rad ne prima plaću niti naknadu plaće.

  • Sveukupni rad i funkcioniranje udruge bazira se na radu volontera. Volonteri su jedna od najvažnijih i nezaobilaznih karika u cjelokupnom programu rada udruge. Minimalna dobna granica volontera za uključivanje u rad udruge je 14.godina. Nakon što izrazi želju da želi volontirati, volonter ispunjava pristupnicu te nakon toga potpisuje volonterski ugovor gdje su regulirana prava i obaveze volontera, te dobiva volontersku knjižicu u koju se svake godine upisuju odrađeni sati volontiranja. Volonteri su dužni držati se svim pravila i propisa o ponašanju što je definirano u volonterskom ugovoru. Volontirati se može na više različitih načina a najčešći su uključivanje u provedbi terapijskog jahanja, pomoć oko skrbi za konje, pomoć kod održavanja rekreacijskog jahanja, pomoć pri čišćenju i održavanju okoliša i opreme, sudjelovanje na raznim kulturno-zabavnim manifestacijama na kojima udruga sudjeluje, pomoć oko promidžbe rada udruge, konjičkog sporta, reklamiranja, upoznavanja građanstva s aktivnostima udruge itd. Ovisno o potrebama i mogućnostima organiziraju se radionice za volontera gdje se obučavaju i osposobljavaju za što efikasniji rad. Više puta kroz godinu organizira se druženje volontera a u skladu s mogućnostima i edukacija i usavršavanje izvan udruge.
    Dominik Tomaš

Volonteri

TOP